Rängs Prästgård

Rängs Prästgård uppfördes 1872 och har sedan dess varit bostad åt pastorn eller på senare tid kyrkoherden i församlingen. Prästgården användes inte bara som bostad utan inrymde även pastorsexpeditionen samt församlingens kyrkböcker.

Runt Prästgården är en vacker park och framför huvudbyggnaden tronar en ståtlig blodbok som sägs vara ett av Vellinge Kommuns äldsta träd.

Kyrkan har ägt Prästgården de senaste 140 åren. Numera är Rängs Prästgård privat och ägs av familjen Sjöberg.