Folklivet i Skytts härad

Folklivet i Skytts härad, är en bok skriven 1847 av Nils Lovén, publicerad under pseudonymen Nicolovius. Boken skildrar livet i och kring en skånsk by (Räng) som författaren minns det från sin barndom, ca 1805-1810. Skildringarna har stort värde för folklivsforskningen, men anledningen till att den fortfarande ges ut i nya upplagor är snarast dess litterära kvaliteter. Speciellt skildringarna av de färgstarka originalen som befolkade byn förtjänar att nämnas i det här sammanhanget.

Boken har getts ut 1847, 1868, 1908, 1924, 1957, 1990 (faksimil av 1868 års upplaga) samt 1996. En preliminär elektronisk utgåva finns här (där en del korrekturläsning återstår).