Nicolovius Minnessten

Vid Rängs prästgård restes söndagen den 18 juni 1950 en minnessten över författaren till den klassiska skildringen ”Folklivet i Skytts härad vid början av 1800-talet” Nils Lovén, pseudonym Nicolovius. Han föddes i gamla prästgården i Räng 1796 och avled i Äspö prästgård 1858.

Minnesstenen har inskriptionen ”Till minne av Nils Lovén Nicolovius född i Rengs Prästgård 1796 Mästerlig skildrare av folklivet i Skytts Härad”.

Under 2012 flyttades minnesstenen och står numera på prästgårdens baksida bredvid S:ta Annasalen.

Kommentera