Rängs Kyrka

Allt eftersom församlingsborna fick det bättre och befolkningen ökade tillkom flera tillbyggnader och ändringar. Tornet uppfördes på 1400-talet i tegel. I vapenhuset i tornet finns flera minnestavlor, bl.a. ett praktfullt skulpterat epitafium över Petrus Wankif, prost i Räng i början av 1700-talet.

Här finns även den Lovénska släktens minnestavla, där man läser att släkten Lovén var kyrkoherdar i Räng i inte mindre än 150 år. Kyrkan restes i romansk stil, men liksom andra kyrkor har den byggts till och ändrats flera gånger.

I mitten av 1800-talet började kyrkan att förfalla. Det regnade in och väggarna blev gröna av fukt. Helgo Zettervall, den store kyrkobyggaren fick församlingens uppdrag att restaurera kyrkan. Det gjorde man åren 1880-1881 på så sätt att långhuset gjordes längre och alla strävpelare togs bort. Hela det medeltida valvsystemet raserades. Det gamla altaret, dopfunten och predikstolen kasserades samtidigt.

Vid Rängs prästgård restes söndagen den 18 juni 1950 en minnessten över författaren till den klassiska skildringen ”Folklivet i Skytts härad vid början av 1800-talet” Nils Lovén, pseudonym Nicolovius. Han föddes i gamla prästgården i Räng 1796 och avled i Äspö prästgård 1858.

Initiativtagare var landsfiskal Gunnar Ringblom i Vellinge och högtidstalet hölls av Svenska Akademiens sekreterare skalden och författaren Anders Österling. Stenen är tre meter hög, huggen ur ett granitblock från Loshult, varifrån släkten Lovén härstammar. En medaljong av skulptören Åke Hammarberg pryder minnesstenen.

Informationen på denna sida är hämtad från Västra Söderslätt guide till kulturarv & besöksmål samt Vellinge Kommuns hemsida.


Kommentera